Pozvánka do Piešťan


POZVÁNKA  DO  PIEŠŤANSKEJ  KNIŽNICE
Potešilo nás, že riaditeľka MK Piešťany pozvala našu MŠ do ich priestorov, aby deti mali  možnosť z bezprostrednej blízkosti vnímať dramatické umenie. V malej sále poriadajú malé komorné vystúpenia umelcov – bábkohercov, ktorí zabávajú deti . Vystúpenie bolo venované k 100. ýročiu narodenia  Márie Ďuríčkovej. Opäť deti zabával Guľko Bombuľko, vystúpenie detí z MŠ Ružová z PN. Slovenská ľudová slovesnosť je obsiahnutá v riekankách, vyčítankách, rapotankách, jazykolamoch, básniach, čo je obsiahnuté v tvorbe M.Ďuríčkovej. Takže je len na nás, ako hlboko načrieme do hlbokej studnice  nášho národného bohatstva.

Posledný školský mesiac


POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ MESIAC
Ten bol veľmi pestrý. Dva týždne trval Deň detí. Počasie bolo dosť premenlivé, ale jednotlivé aktivity sme s deťmi absolvovali. Celé dva týždne boli pre deti zábavné, poučné.rekreačné, športové. Deti mali zážitok z ukážky kynológie z bezprostrednej blízkosti. Výlet do Hlohovca – Planetária, bol zase netradičný, výukový o vesmíre. Herci zo Žiliny prešli – preleteli  na vzducholodi celý svet, Simsalala roztančila a rozospievala celú MŠ. Počasiu nerozkážeme -  výlet na Čertovú pec sa nám nevydaril, pršalo a pršalo. Opekanie a bicyklovanie sa však vydarilo, aj zmrzlina podľa výberu chutila. Deti dokázali, že nie sú im neznáme ľudové piesne a v Spevavých hrdielkach a športovanie na školskom dvore sa nezaobišlo bez medaile a sladkostí, a fantastickej torty a mafiniek a džúsikov a balónov a.....Boli to príjemné dva týždne veselosti našich detí.

Spevavé hrdielka


Spevavé hrdielka
„Spievaj že si spievaj, spevavé svorenie, veď je spev najkrajšie, tvoje potešenie“. Dostatočné množstvo aktivít sa realizovalo v našej MŠ pre deti. Veľmi pekné a hodnotné dopoludnie deti strávili s detskou ľudovou piesňou. Už po štvrtý krát sme pozvali do MŠ okolité MŠ, aby sme spolu opäť rozospievali všetky deti.  Veľmi dôstojne a milo deti prezentovali svoje pripravené piesne, čo bolo umocnené krásou a farebnosťou krojov. Pani učiteľky využili možnosť rôznych doprovodov – klávesový, akordeónový a CD doprovod. Deti zvládli aj náročnejšie harmónie, texty, rytmus a taktiež aj rytmický prirodzený pohyb. Všetky deti boli odmenené malou pozornosťou a obohatené  novou skúsenosťou. Želáme si len, nech všetkym deťom  hrdielka veselo spievajú, aby  sa udržiavali a rozvíjali slovenské tradície a národné povedomie už od útleho detstva.