Novinky

Oznamujeme rodičom, že sa blížia jesenné prázdniny, v čase od 30.10. 2019 do 3.11.2019. Prevádzka MŠ je možná 30.10., 31.10 – streda, štvrtok - , podľa záujmu rodičov. Záväzne je potrebné prihlásiť 15 detí, aby prevádzka MŠ mohla byť.