Aprílové dni


Jarný mesiac apríl je ako stvorený na vychádzky do prírody. Túto možnosť nám poloha Radošiny ponúka a my s deťmi ju využívame. Na Brezovicu vychádzkujeme často, vzdelávacia vychádzka k vodnému zdroju v Hlinníku je tiež vynikajúca možnosť, kde deti majú možnosť pozorovať okolitú prírodu, členitosť okolia Radošina, tiahnuce sa pohorie Považský Inovec. Fauna a flóra je deťom známa, poznávajú podľa dostupných možností niektoré rastliny, byliny, vtáctvo, chrobáčiky, hmyz a domáce zvieratá. S deťmi sme zažili príjemné dopoludnie u tety včelárky Irenky – veľmi prijateľným spôsobom priblížila život pracovitých včielok. Pri vychádzkovaní vždy upozorňujeme deti, aké je dôležité a správne chrániť si prírodu a ako sa majú v nej správať.

Andersen - Dobšinský – Čapek

Traja velikáni v detskej literatúre, ktorí svojou fantáziou vniesli deti do zázračného sveta fantázie. V tomto roku rozprávkovej noci bolo účastných 31 detí. Bolo veselo. Od 18hodiny sa začal maratón zábavných aktivít – príchod psíčka a mačičky, hľadanie a čítanie listu od pána Andersena, hľadanie kľúča od zlatého pokladu, hľadanie a skladanie mapy k pokladu a hľadanie pokladu. Poklad sa našiel, zasadil sa nový ker v areály MŠ – to už bola tma tmúca. Po prečítaní rozprávky deti zahnali hlad pizzou a sladkými palacinkami. Po večeri sme sa vybrali s deťmi do ulíc Radošiny – do Polovného domu. Cestu nám spríjemňovali lietajúce a húkajúce strašidlá, deti bolo ako vo vytržení. V Polovnom dome deti čakala sladká, ružová, lepkavá vata a veselá chvíľka s poľovníkmi. Ďakujeme. Po návrate do MŠ sme sa venovali rozprávkam, rozprávkovým hádankám a nasledovala pyžamová párty. Zaspávalo sa pri čítaní rozprávok okolo polnoci. Za sladkosti a pečivo ďakujeme mamičkám našich detí, sladké darčeky – keksíky, palacinky, cukríky venovali rodičia Dávidka Hrkeľa, Paulínky Sigetovej a Lauriky Krajčikovej. O raňajky sa postaral OÚ Radošina. Všetkým srdečne ďakujeme.

Marcové dni


V marcových dňoch prichádza do MŠ jar, pripomíname si odchod Moreny a hlavne rozprávame sa o knihách, o detských autoroch, ilustrátoroch. Pripravuje sa prednes básní a prózy, stretávame sa so žiakmi ZŠ a navzájom trávime dopoludnie s knihami, s prednesmi detskej literatúry. Veľmi očakávaná je rozprávková Andersenova noc, o ktorú majú deti úžasný záujem. Zúčastňujeme sa pravidelne prehliadky v prednese v topoľčianskej Tribečskej knižnici. Deťom rozprávame, aké je potrebné čítanie kníh, a ako správne s knihami zaobchádzať.

KARNEVALOVÁ VESELOSŤ

Tradície treba zachovávať a pestovať od útleho detstva. Naše deťúrence sa predstavili a zvŕtali na karnevale, ktorý sa konal v KD-svadobke. Štvrtkové popoludnie od rána bolo iné ako ostatné štvrtky. „Ja budem baletka, ja pirát, ja Zimozelka, ja dráčik, ja montér........“.Všetky deti s radosťou v očkách sa chválili, čo budú predstavovať. A naozaj – na parkete sa zvŕtala rôznorodosť fantázie, farieb a smiechu. Deti, ako obyčajne boli bezprostredné a na záver karnevalu boli všetky deti odmenené rovnakou odmenou. 
Ďakujeme za sponzorstvo rodičom Adamka Kišasa, Lei a Lauriky Krajčikových, Mii Hertelovej, Samka Madarásza, Paulínky Sigetovej, Tomáška Vargu a rodine Gálikovej. Ďakujeme sponzorom, ktorí karneval podporili do RŠ.

Tradície v decembri

Čaro Vianoc neodmysliteľne zažívame každý rok. Hlavne pre deti má svoje čaro, čo im v plnom priehrští v našej MŠ doprajeme. Začiatkom decembra zhotovením adventných kalendárov v každej triede, divadelným predstavením divadielka Slniečko, príchodom Mikuláša s pomocníkmi, prípravou vianočných besiedok v každej triede a koledovaním predškolákov po obci. Ani v tento rok sa Mikuláš nedal zahanbiť a obdaril každé dieťa sladkým balíčkom. Predstavili sa všetky triedy, každá s krátkym programom. Po „nekonečnom“ fotení sa veselo zvŕtal s deťmi v tanci vo veselých rytmoch. Záver roka sme poňali slávnostne – Vianočnými besiedkami, každá trieda zvlášť. Rodičia boli milo prekvapení šikovnosťou svojich detí. Koledovanie zostáva na najstarších deťoch, ktoré priali spokojné a šťastné Vianoce seniorom v Komunitnom centre, v DSS Harmónia, ako aj v OÚ Radošina. So svojim vianočným pásmom sa deti predstavili aj v kostole sv.Trojice na jasličkovej pobožnosti. Prežili sme spoločne s našimi deťmi krásny december.

NOVEMBROVÉ AKTIVITKY V MŠ

Mesiac november je viac upršaný, ufúkaný, hmlistý ako slnečný a príjemný. Od tohto počasia sa odvíjajú aj činnosti v MŠ. Okrem rôznych výtvarných techník z opadaného lístia, chodili sme s deťmi na vychádzky do prírody, keď to ovšem počasie dovoľovalo. Začiatkom mesiaca, 4.novembra sme ako MŠ poriadali prvý krát „Šarkaniádu“ v prírode. Počasie bolo ukážkové, krásne jesenné, slnečné. Do prírody prišli celé rodiny, šarkany boli fantastické rôznych tvarov a príjemné bolo aj pohostenie v prírode domácimi produktami. Táto akcia mala aj iný zmysel, totiž 4.november je Deň MŠ na Slovensku, tak takýmto spôsobom sme si pripomenuli pre nás tento významný deň.
Druhým, už tradičným stretnutím našich predškolákov a školákov v ZŠ je na jabĺčkovej oslave, kde p.uč. Slišková so svojimi deťmi pripravia pre naše detí príjemnú hodinu plnú vitamínov, básní aj piesni o jabĺčkach a o zdravotnom spôsobe života. Využíva rôznorodosť výuky, zapája do aktivít naše deti, čim je stretnutie dynamické a milé. Aj keď v novembri nebolo veľa aktivít, o to bohatší bude december, na čo sa strašne tešíme.